Oferta dofinansowań na Kursy eduweb.pl dla pracowników, pracodawców oraz osób bezrobotnych.

Poszukujesz pracy, chciałby się przebranżowić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ale nie posiadasz aktualnie środków na sfinansowanie naszych kursów? A może masz pracę, ale chcesz stale rozwijać swoje umiejętności, starać się o awans lub zmianę stanowiska? Albo jesteś pracodawcą i chcesz przeszkolić swój zespół? Jeżeli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza że dobrze trafiłeś.

Z pomocą przychodzą Urzędy Pracy, które pomogą Ci sfinansować szkolenia w eduweb.pl. Środki z Urzędu Pracy mogą pochodzić z dwóch źródeł w zależności z jakiego programu dotacji skorzystasz. Źródłem dotacji w UP może być KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, środki własne Urzędu Pracy oraz dotacje z Unii Europejskiej. W ramach KFS środki udostępniane są za pośrednictwem UP na wniosek pracodawcy, który zgłasza swojego pracownika. Natomiast środki z Unii Europejskiej oraz własne UP udostępnia na wniosek osoby bezrobotnej.

Dotacje dla osób bezrobotnych

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest sprawdzenie w swoim UP, czy dostępne są środki na podnoszenie swoich kwalifikacji, dla bezrobotnych lub KFS. Jeżeli tak, warto zasięgnąć także informacji, czy dopuszczalne są szkolenia w formie e-learning. Następnie osoby zainteresowanie sfinansowaniem szkoleń przez Urząd Pracy powinny zgłosić się do Centrum Aktywizacji Zawodowej swojego UP i otrzymać skierowanie na szkolenie. Na podstawie skierowania należy złożyć wniosek.

Dotacje dla pracowników, przez pracodawców

Jeżeli pracodawca chciałby skorzystać ze szkolenia, w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o refundację wraz z wymaganymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzonej działalności. W przypadku bezrobotnego jest to urząd właściwy miejscu zameldowania.

Rozpatrywanie wniosków

Zarówno w przypadku osób bezrobotnych jak i pracodawców UP ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca/ bezrobotny podpisze ze starostą umowę, w której zawarte będą szczegółowe warunki współpracy.

Nasze ścieżki szkoleniowe

Oferujemy 12 specjalizacji, w ramach których możesz zostać przeszkolony, między innymi: grafika, programowanie gier i aplikacji, Front-End, Fotografia, czy wideo. Każda specjalizacja to wiele godzin materiałów online, które kompleksowo przygotują Cię do pracy z wieloma narzędziami.

Jeżeli masz wątpliwości która specjalizacja będzie dla Ciebie odpowiednia, napisz do nas, a my pomożemy wybrać dla Ciebie najlepszą ścieżkę nauki.

Szczegółowe informacje dla osób bezrobotnych – jak otrzymać dotację?

  1. Sprawdź czy w Twoim urzędzie pracy są dostępne środki na: doszkalanie, podnoszenie kwalifikacji, itp.
    (największy budżet, a co za tym idzie szansa na zdobycie dotacji to początek roku)
  2. Jeżeli środki dotacyjne są jeszcze aktywne, wystąp o udzielenie informacji (ustnie/pisemnie – zależy od UP), czy szkolenie, o które się ubiegasz, może zostać sfinansowane z budżetu unijnego udostępnianego przez Urząd Pracy (dopuszczalna tematyka szkoleń/ forma elearningu).
  3. Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Zawodowej swojego UP, zostanie Ci wydane skierowanie na szkolenie.
  4. Jeżeli otrzymasz zielone światło na składanie wniosku o dotację, napisz do nas na biuro@eduweb.pl w załączniku prześlij wzór oferty, którą złożymy w Twoim Urzędzie Pracy
  5. Jeżeli nasza oferta spełni wszystkie wymagania, podpiszemy umowę i rozpoczniemy współpracę.

Szczegółowe informacje dla pracowników i pracodawców – jak otrzymać dotację?

  1. Sprawdź w swoim urzędzie pracy w jakiej formie złożyć wniosek na doszkalanie swoich pracowników lub zgłoś się do swojego pracodawcy wyrażając chęć doszkalania w ramach KFS z UP.
  2. To pracodawca musi złożyć wniosek i podpisać umowę z UP
  3. Jeśli już wiesz, że możesz liczyć na sfinansowanie szkolenia skontaktuj się z nami. Pomożemy wypełnić dokumentację oraz wspólnie dobierzemy odpowiednią ścieżkę szkoleń, najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Jeśli masz dodatkowe pytania – napisz do nas!