Nowości

Oprogramowanie Adobe -80% w pytaniach i odpowiedziach

Witajcie, Dostaję od Was wiele zapytań i wątpliwości związanych z zakupem wersji edukacyjnych programów Adobe. Dzięki uprzejmości naszego partnera – serwisu graficzne.pl, który jest…

Witajcie,

Dostaję od Was wiele zapytań i wątpliwości związanych z zakupem wersji edukacyjnych programów Adobe. Dzięki uprzejmości naszego partnera – serwisu graficzne.pl, który jest legalnym dystrybutorem oprogramowania Adobe, publikujemy wyczerpujące informacje na temat zakupu licencji dla uczniów i nauczycieli w formie pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji a także pomoc potrzebną przed zakupem znajdziecie na stronie graficzne.pl

 • Co to jest wersja produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli?
  Wersja produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli to pełna wersja oprogramowania komercyjnego oferowana w obniżonej cenie dla uczniów, studentów, wykładowców, nauczycieli i administracji instytucji edukacyjnych.
 • Jakie produkty firmy Adobe są dostępne w wersjach dla uczniów i nauczycieli?
  Wersje dla uczniów i nauczycieli są oferowane w przypadku następujących produktów firmy Adobe: http://graficzne.pl/index.php?k201,adobe-student-and-teacher-edition
 • Czy oprogramowanie jest oferowane w bieżących wersjach?
  Tak. Wszystkie produkty mają najnowsze wersje.
 • Czy wersje produktów dla uczniów i nauczycieli są takie same jak produkty komercyjne?
  Tak. Wersje produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli to pełne wersje oprogramowania komercyjnego.
 • Co zawiera pudełko wersji dla uczniów i nauczycieli?
  W pudełku znajduje się dysk DVD produktu wraz z instrukcjami dotyczącymi uzyskiwania wymaganego numeru seryjnego od firmy Adobe.
 • Jakie wersje językowe produktów są dostępne?
  Produkty są dostępne w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim, polskim, czeskim, japońskim, koreańskim i chińskim tradycyjnym.
 • Czy do produktów są dołączane podręczniki?
  Opakowanie produktu nie zawiera wydrukowanego podręcznika. Dokumentacja jest udostępniana w formie cyfrowej na dysku DVD.
 • Jakie platformy są obsługiwane przez wersje produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli?
  Produkty są dostępne w wersjach dla platform Windows® Lub Mac OS.
 • Kto może kupić wersję produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli?
  Wersje produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli są dostępne w sprzedaży dla następujących osób:
 1. Studenci — studenci szkół wyższych, zdefiniowanych jako publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne szkoły wyższe (w tym wyższe szkoły społeczne, młodzieżowe i zawodowe), które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego
 2. Uczniowie szkół podstawowych i średnich — uczniowie akredytowanych szkół podstawowych lub średnich publicznych lub prywatnych nauczających w pełnym wymiarze czasu
 3. Wykładowcy i pracownicy – nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w akredytowanej szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, publicznej lub prywatnej uczelni wyższej, okręgu lub kuratorium (w tym profesorzy ze statusem emeritus)
 4. Uczniowie i studenci kształceni w domu oraz ich nauczyciele – uczniowie i studenci oraz ich nauczyciele określeni w krajowych przepisach dotyczących edukacji domowej
 • Które szkoły są akredytowane?
  To wszystkie uczenie i szkoły, które posiadają wpis ministerstw: MEN, MNiSW, MSWiA, MK. Placówki edukacyjne typu szkoły podstawowe, gimnazja, licea, techniczne, zawodowe, uczelnie wyższe, w tym również wieczorowe i zaoczne w których to student/uczeń otrzymuje świadectwo lub tytuł państwowy.
 • Jakie potwierdzenie uprawnień jest potrzebne?
  Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy muszą przedstawić następujące dokumenty w celu potwierdzenia swoich uprawnień:

  Uczniowie i studenci:

 1. Zaświadczenie o pobieraniu nauki zawierające imię i nazwisko ucznia/studenta, nazwę instytucji oraz bieżącą datę lub informacje o semestrze1
 2. Dopuszczalne typy zaświadczeń o pobieraniu nauki:
 3. Legitymacja
 4. Świadectwo szkolne
 5. Wykaz zaliczeń
 6. Rachunek lub potwierdzenie uiszczenia opłaty za czesne
 7. Dowolny inny dokument wydany przez instytucję edukacyjną zawierający imię i nazwisko ucznia/studenta, nazwę instytucji oraz bieżącą datę lub informacje o semestrze

  Nauczyciele, wykładowcy i pracownicy:
 1. Legitymacja zawierająca imię i nazwisko ucznia/studenta, datę oraz nazwę jednostki edukacyjnej lub dokument oficjalny, taki jak wymienione poniżej1 :
 2. Odcinek od wypłaty
 3. List na papierze firmowym sporządzony przez sekretarza jednostki edukacyjnej stanowiący zaświadczenie o zatrudnieniu
 4. Uwaga: Wszelkie informacje poufne, takie jak wysokość wynagrodzenia, stopnie/oceny lub numery (np. NIP) można ukryć lub skreślić.

  Uczniowie i studenci kształceni w domu oraz ich nauczyciele:
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w domu z datą1
 2. Aktualny identyfikator poświadczający przynależność do stowarzyszenia edukacji domowej1
 3. Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok akademicki1
 4. Kiedy trzeba przedstawić potwierdzenie uprawnień?
 • Potwierdzenie uprawnień należy przesłać do firmy Adobe po kupieniu produktu w celu uzyskania numeru seryjnego wersji oprogramowania firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe instrukcje dotyczące przesyłania potwierdzenia uprawnień zostaną dołączone w pudełku wersji dla uczniów i nauczycieli.
 • W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie uprawnień?
 1. Należy dostarczyć cyfrową kopię potwierdzenia uprawnień, wysyłając ją przy użyciu adresu internetowego podanego w opakowaniu wersji dla uczniów i nauczycieli.
 2. Za pomocą jakich formatów cyfrowych można przesłać potwierdzenie uprawnień?
 3. Kopię potwierdzenia uprawnień można przygotować za pomocą aparatu cyfrowego lub skanera. Wszystkie dokumenty powinny być wyraźne, czytelne i mieć wielkość zgodną z oryginałami. Akceptowane są formaty JPEG, GIF, BMP, TIF i PDF. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 3 MB.
 • Ile trwa sprawdzanie potwierdzenia uprawnień przez firmę Adobe?
  Firma Adobe prześle informacje o sprawdzeniu potwierdzenia uprawnień oraz numer seryjny w ciągu trzech dni roboczych.
 • Czy można używać wersji oprogramowania firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli, czekając na sprawdzenie potwierdzenia uprawnień?
  Tak. Przed otrzymaniem numeru seryjnego od firmy Adobe można zainstalować produkt w trybie wersji próbnej. W tym trybie można używać produktu przez maksymalnie 30 dni.
 • Czy wersja dla uczniów i nauczycieli zawiera ograniczenia funkcji?
  Wersje produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli umożliwiają użytkownikom stosowanie wszystkich funkcji i opcji wersji komercyjnych. Oprogramowania można używać tylko na prywatnym komputerze. Praw własności do wersji produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli nie można przekazywać ani odsprzedawać.
 • Czy używanie wersji produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli podlega ograniczeniom czasowym?
  Nie ma ograniczenia czasowego. Użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach kupujący wersje produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli otrzymują wieczystą licencję, która nie ma ustalonego czasu trwania ani żadnego innego ograniczenia czasowego.
 • Czy wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można używać w celach komercyjnych?
  Tak. Osoby, które kupiły taki produkt, mogą używać go zarówno na potrzeby osobiste, jak i w celach zarobkowych. Posiadacz oprogramowania może taką wersję wprowadzić do własnej działalności gospodarczej – jednoosobowej. Firma nie może stanowić spółki z o.o., s.c., s.j. itp. W tym przypadku użytkowanie oprogramowania jest niezgodne z warunkami licencji.
 • Czy można używać komercyjnie po zakończeniu nauki?
  Tak. Produkt nie ma żadnego ograniczenia czasowego.
 • Ile kopii wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można kupić?
  Każda kwalifikująca się osoba może w jednym roku nabyć tylko jedną kopię danego tytułu dla konkretnej platformy. Przykład: Można nabyć jedną kopię pakietu Adobe Creative Suite 5 Design Premium w wersji dla uczniów i nauczycieli dla systemu Windows oraz jedną dla systemu Mac OS, za to nie można nabyć dwóch kopii dla systemu Windows lub Mac OS. Można nabyć inną wersję pakietu w wersji dla uczniów i nauczycieli lub pojedynczy produkt.
 • Czy wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można używać na więcej niż jednym komputerze?
  Wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można używać tylko na dwóch komputerach. W tym celu jest przeprowadzana procedura aktywacji produktu online.
 • Czy można uaktualnić wersję produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli i ile to kosztuje?
  Wersję produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można uaktualnić do wersji komercyjnej, gdy dana osoba przestanie być uczniem, studentem i/lub nauczycielem albo wykładowcą. Uaktualnienia są w cenie produktów komercyjnych.
 • Czy można przekazać lub odsprzedać wersję produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli?
  Nie. Użytkownicy nie mogą sprzedawać ani oddawać innym osobom za darmo wersji produktów firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli.
 • Czy uczeń, student, nauczyciel lub wykładowca może nadal używać wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli po zakończeniu nauki lub nauczania?
  Tak. Po zakończeniu nauki lub nauczania można nadal używać wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli.
 • Czy wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można używać na komputerze w szkole lub na uczelni?
  Nie. Wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli można używać tylko na prywatnym komputerze osoby posiadającej licencję.
 • Jak aktywować oprogramowanie po zakupie? Czy do aktywacji produktu w celu jego używania jest potrzebny kod?
  Tak. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy uzyskać numer seryjny. Aby otrzymać numer seryjny, należy przesłać do firmy Adobe potwierdzenie uprawnień zgodnie z instrukcjami podanymi w pudełku wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli.
 • Jeśli uczeń, student, nauczyciel lub wykładowca potrzebuje oprogramowania natychmiast, czy można używać go od razu, bez numeru seryjnego?
  Tak. Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mogą zainstalować wersję produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli w trybie wersji próbnej, czekając na przesłanie numeru seryjnego przez firmę Adobe. W tym trybie można używać oprogramowania przez 30 dni. Po 30 dniach dalsze używanie wersji produktu firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli wymaga numeru seryjnego.


Pytania i odpowiedzi opracował Marek Horbacz z graficzne.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Grafika i Interfejsy

Affinity Publisher – czy Adobe będzie miało konkurencję?

Nowości

Już wkrótce – InDesign od Podstaw!

Fotografia i Photoshop

Kurs InDesign od Podstaw – już dostępny!

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności