Zasoby

Regulamin konkursu Back to school

REGULAMIN KONKURSU „Back to school” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school 2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl. 3.…

REGULAMIN KONKURSU „Back to school”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school

2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie http://backtoschool.eduweb.pl  w dniach 29.08.2019 do 01.09.2019 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 1. Jeden bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu. 2. Dwa bony o wartości 50 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, na stronie internetowej http://backtoschool.eduweb.pl lub poprzez formularz na profilu Facebook eduweb.pl odpowiedzą na pytanie: Mój sposób na sprytną naukę, to…

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.blog.eduweb.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Nowości

Nasz Manifest

Grafika i Interfejsy

Koniec promocji Affinity! Co dalej?

Trwająca od ponad pół roku promocja w sklepie Affinity dobiegła końca. W tym wydaniu chciałbym krótko podsumować co dzięki wspomnianej promocji mogliśmy zyskać oraz czego w dalszej…

Fotografia i Photoshop

Fotografia to też miejsce na zabawę, a nie tylko chłodną kalkulację

Po premierze każdej nowej Leiki czy Hasselblada zawsze podnoszą się głosy, że w tej cenie można mieć lepszy aparat. Tylko czy zawsze musi nam zależeć na najlepszym…

Programowanie i WWW

Proces rekrutacji w IT z różnych perspektyw

Podczas ostatnich konsultacji Full-Stack Dev Q&A padło kilka pytań o proces rekrutacyjny. Ze względu na pozytywny feedback oraz zwrócenie uwagi na istotę tego tematu, pomyślałem że zbiorę…

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności