Zasoby

Regulamin konkursu Back to school

REGULAMIN KONKURSU „Back to school” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school 2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl. 3.…

REGULAMIN KONKURSU „Back to school”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school

2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie http://backtoschool.eduweb.pl  w dniach 29.08.2019 do 01.09.2019 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 1. Jeden bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu. 2. Dwa bony o wartości 50 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, na stronie internetowej http://backtoschool.eduweb.pl lub poprzez formularz na profilu Facebook eduweb.pl odpowiedzą na pytanie: Mój sposób na sprytną naukę, to…

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.blog.eduweb.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Nowości

Nasz Manifest

Nowości

2020 na eduweb – podsumowanie roku

Nowości

5 funkcji, dla których warto przesiąść się na aplikacje Affinity!

Nowości

Lekcje online – wskazówki dla nauczycieli

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności