Zasoby

Regulamin konkursu Back to school

REGULAMIN KONKURSU „Back to school” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school 2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl. 3.…

REGULAMIN KONKURSU „Back to school”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Back to school

2. Organizatorem Konkursu jest eduweb.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie http://backtoschool.eduweb.pl  w dniach 29.08.2019 do 01.09.2019 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 1. Jeden bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu. 2. Dwa bony o wartości 50 zł do wykorzystania na zakup kursów na portalu eduweb.pl w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, na stronie internetowej http://backtoschool.eduweb.pl lub poprzez formularz na profilu Facebook eduweb.pl odpowiedzą na pytanie: Mój sposób na sprytną naukę, to…

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.blog.eduweb.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Nowości

Nasz Manifest

Programowanie i WWW

5 rzeczy które programista musi wiedzieć o marketingu

Jako programiści niemal cały czas mamy bezpośredni lub pośredni kontakt z działem marketingu. Często prośby o nowe funkcje, integracje czy pozornie nieistotne poprawki, są źródłem frustracji i…

Programowanie i WWW

Jak mądrze wybrać stack technologiczny do projektu?

Programowanie i WWW

Proste rozwiązania

Proste rozwiązania stają się oczywiste w chwili gdy je zobaczymy. Dlaczego zwykle są poza naszym zasięgiem i co możemy z tym zrobić? Jak zobaczyć to, czego nie…

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności